ترک پاشنه پا بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علت شکل گیری ترک های ایجاد شده پا و درمان

علت شکل گیری ترک های ایجاد شده پا و درمان

علت شکل گیری ترک های ایجاد شده پا و درمان یکی از عوامل ترک پا این است که چنین پوستی حاصل تجمع سلول‌های مرده است علت ترک‌ها و پینه‌هایی پشت پاشنه پا چیست؟ آیا به‌راستی برای پوست این قسمت از پا زحمت زیادی ایجاد کرده‌ایم؟ در این صورت چگونه باید از ایجاد ...