ترک های پوستی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان استرچ مارک یا ترک های پوستی

درمان استرچ مارک یا ترک های پوستی

درمان استرچ مارک یا ترک های پوستی ترک های پوستی به دلیل کشیدگی لایه های پوست ایجاد می شود‎  ترک های پوستی به دلیل کشیدگی لایه های پوست ایجاد می شود با جدا شدن لایه هایی از پوست به دلیل چاقی ، لاغری و بارداری و … بوجود می آیند.  ترکهای پوستی گاه ...