ترک اعتیاد به مواد مخدر بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

محرومیت (ترک) مواد مخدر چیست

محرومیت (ترک) مواد مخدر چیست

محرومیت (ترك) مواد مخدر چیست محرومیت از مواد مخدر ناراحتی هایی را به وجود می آورد ولی به مرگ منجر نمی گردد محرومیت (ترك) مواد مخدر چیست ؟ اعتیاد دارویی به مخدر ها یك وابستگی جسمانی یا روانشناختی به طبقه خاصی از داروها است. مواد مخدر، داروهایی هستند كه تغییراتی را در پاسخ ...