ترشحات آبکی سينه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

نشانه ترشحات سینه در زنان

نشانه ترشحات سینه در زنان

نشانه ترشحات سینه در زنان با بالا رفتن سن و افزایش تعداد حاملگی ها، احتمال ایجاد ترشحات سینه بیشتر می شود ترشحات نوک سینه چیست؟ به جز مواردی که فرد شیر می دهد، هر نوع مایعی که از نوک سینه خارج شود، ترشحات سینه نامیده می شود. این ترشحات از همان منفذی خارج ...