ترس کودک از دندانپزشکی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

کودکان چرا از دندان پزشکی می ترسند

کودکان چرا از دندان پزشکی می ترسند

کودکان چرا از دندان پزشکی می ترسند همکاری نکردن کودک با دندانپزشک، باعث کاهش کیفیت خدمات درمانی ارائه شده می شود اولین ملاقات یک کودک با دندان پزشک و تجربه ای که به دست می آورد تاثیر قابل توجهی در آینده و سلامت او دارد. یک تجربه خوب با دندان پزشک، زمانی ...