تاثیر مواد اعتیادآور بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تاثیر مواد اعتیادآور با مغز

تاثیر مواد اعتیادآور با مغز

تاثیر مواد اعتیادآور با مغز وظیفه مغز پردازش اطلاعات است اعتیاد چه تاثیری بر مغز می گذارد؟ توضیح مختصری درباره پیچیده ترین عضو بدن مغز مرکز فرماندهی بدن است. حدود یک کیلو و نیم وزن دارد و دارای مراکز یا دستگاه- های مختلفی است که اطلاعات مختلف را پردازش میکند. ساقه مغز از ...