تاثیر افسردگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تاثیر افسردگی بر روند پیری

تاثیر افسردگی بر روند پیری

تاثیر افسردگی بر روند پیری بروز پیری زودرس یکی از مهم‌ترین عوارض جانبی افسردگی به شمار می‌آید هلندی‌ها در مطالعه خود به وضوح نشانه‌های پیری سلولی را در اندازه تلومرها مشاهده کردند و دریافتند که افسردگی روند کوچک‌شدن و از بین رفتن تلومرها و در نتیجه پیری زودرس را سرعت می‌بخشد. تاثیر افسردگی ...