تاثیر اشعه موبایل بر جنین بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تاثیر تلفن همراه بر باروری زنان و مردان

تاثیر تلفن همراه بر باروری زنان و مردان

تاثیر تلفن همراه بر باروری زنان و مردان مردها نباید به هیچ عنوان گوشی موبایل خود را در جیب شلوارشان بگذارند آیا تلفن همراه بر باروری زنان و مردان تاثیر دارد؟ تحقیقات تاثیر اشعه های تلفن همراه را بر باروری مردان اثبات کرده است اما تاثیر آن بر باروری خانم‌ها هنوز مشخص نیست. این ...