تاثیر استرس روی پوست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

تاثیر استرس روی پوست و مو

تاثیر استرس روی پوست و مو

تاثیر استرس روی پوست و مو استرس فقط روی اعصاب و روان تاثیر نمی گذارد، بلکه روی پوست و مو و حتی ناخن ها تاثیر دارد‎ اگر نمی توانید حتی یک روز را بدون حرص و جوش بگذرانید تنها اعصاب تان را از دست نمی دهید!کسی را نمی توان در این دنیا ...