بیماری کبد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری مزمن کبد چرب

بیماری مزمن کبد چرب

بیماری مزمن کبد چرب بیماری کبد چرب در میان مردان جوان نسبت به زنان جوان شایع‌تر است بیماری کبد چرب حالتی پیش‌رونده دارد و در صورتی که درمان نشود، به دلیل همین مزمن بودن آسیب‌های بیشتری حتی در حد مرگ در برخی بیماران را ممکن است رقم بزند؛ بویژه آن‌که هنوز داروی ...

بیماری های کبد مراقب باشید

بیماری های کبد مراقب باشید

بیماری های کبد مراقب باشید  کبد چرب یکی از بیماریهای شایع کبد است کبد بزرگترین ارگان داخلی بدن است که بیش از 500 عملکرد حیاتی را کنترل می کند. مراحل اولیه بیماری های کبد هیچ علایمی ندارند؛ بنابراین کوچکترین نشانه ای نیز باید جدی گرفته شود. کبد یکی از اندام های بزرگ سمت ...