بیماری بیضه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بیماری میکروکلسیفیکاسیون بیضه

بیماری میکروکلسیفیکاسیون بیضه

بیماری میکروکلسیفیکاسیون بیضه میکروکلسیفیکاسیون بیضه با سونوگرافی به راحتی قابل تشخیص است بیماری میکروکلسیفیکاسیون بیضه چیست؟تجمع ذرات کلسیم در داخل نسج بیضه را شن ریزه یا میکروکلسیفیکاسیون (Microcalcification) بیضه می‌گویند. این بیماری معمولا در حین سونوگرافی بیضه که برای منظور دیگری تجویز شده، کشف می‌شود و علائم بالینی خاصی ندارد. در سال‌های ...