بیماری‌های روماتیسمی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان بیماری‌های مفاصل با طب سنتی

درمان بیماری‌های مفاصل با طب سنتی

درمان بیماری‌های مفاصل با طب سنتی مفاصل بطور ذاتی در همه افراد جزء اعضای ضعیف بدن به حساب می‌آیند طبق قاعده‌ای که در مبانی طب سنتی وجود دارد، هر عضوی که در بدن ضعیف شود، به راحتی ماده بیماری‌زا را به سمت خود جذب می‌کند و اگر این مواد در فرد دچار ...