بچه خوره در زنان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

مشکل بچه خوره در زنان باردار

مشکل بچه خوره در زنان باردار

مشکل بچه خوره در زنان باردار حاملگی مولار یا پوچ که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است حاملگی مولار یا پوچ که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است، زمانی رخ می دهد که در تخم بارور شده، به دنبال بروز اختلال در لقاح اسپرم و تخمک، ...