بهداشت زنان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ترشحات واژن در زنان

ترشحات واژن در زنان

ترشحات واژن در زناناگر ترشحات واژن چسبناک بود احتمالا به معنی این است که در حال تخمک گذاری هستید ترشحات واژن در زنان  آیا ترشحات واژن طبیعی است؟  ترشحات واژن بسیاری از روزها، دغدغه شما نیست و این چیز خوبی است و درنهایت، این مسئله ای نیست که دوست داشته باشید به آن ...

نحوه معاینه سینه در زنان

نحوه معاینه سینه در زنان

نحوه معاینه سینه در زنان از طریق معاینه سینه می توان تغییرات بافت سینه را بررسی کردنحوه معاینه سینه در زناندر زنانی که معاینه سینه انجام می‌دهند، احتمال تشخیص زودهنگام سرطان خیلی بیشتر است. زنان می توانند با معاینه سینه هایشان هر چند وقت یکبار از وضعیت آن ها آگاه باشند ...