بهبود بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان

بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان

بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان  معمولاً اولین رابطه ی جنسی پس از زایمان ناخوشایند، دردناک و شاید بدون لذت باشد راهکارهایی برای بهبود رابطه جنسی بعد از زایمان به تازگی وارد دوران زیبای مادری شده اید و وجودتان از عشق به کودک و همسرتان آکنده است. اما وقتی زمان رابطه ی جنسی ...