بلند قد بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ورزش هایی برای بلند قد شدن

ورزش هایی برای بلند قد شدن

ورزش هایی برای بلند قد شدن قد نهايي شما به وراثت و محيط وابسته است، بنابراين تصور اين كه قد نهايي فقط به زمينه ارثي مربوط مي‌‌شود، غلط است. عوامل محيطي مانند ورزش، تغذيه، وضعيت خواب، بيماري و استرس بر رشد قد شما تاثير مي‌‌گذارند. شما بر روي ژن‌هاي خود كنترلي نداريد، ...