بلند بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم

چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم

چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم شیوه نادرست بلند کردن اجسام سنگین است باعث بروز کمردرد می شود چگونه اجسام سنگین را بلند کنیم؟ هنگام بلند کردن اجسام سنگین، مهم است که بدانیم چطور این کار را درست انجام دهیم تا آسیبی به سلامتی مان وارد نشود. آسیب های رایج هنگام بلند کردن ...