برقراری ارتباط مفید و صحیح با همسر بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

شیوه صحیح صحبت کردن با همسر

شیوه صحیح صحبت کردن با همسر

شیوه صحیح صحبت کردن با همسر گوش دادن مهارتی است که به کاهش تنش در رابطه زناشویی کمک موثری می کند  یکی از مشکلات و گله های زن و شوهرها این است که نمی دانند چگونه با همسرشان صحبت کنند و یا موضوع خاصی را چگونه مطرح کنند، بدون اینکه دعوا و ...