بدو تولد کودکان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

کم کاری تیروئید در بدو تولد کودکان

کم کاری تیروئید در بدو تولد کودکان

کم کاری تیروئید در بدو تولد کودکان مصرف مناسب ید، در مادران باردار در پیشگیری از ابتلا به کم کاری تیروئید نقش موثری داردکم کاری تیروئید در بدو تولد؛ عامل عقب ماندگی ذهنی کم‌کاری مادرزادی تیروئید، بر اثر کمبود هورمون‌های تیروئید در بدو تولد یا پس از آن دیده می‌شود. در این ...