بالا بودن فشارخون در کودکان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فشار خون در کودکان

فشار خون در کودکان

فشار خون در کودکان فشار خون به نیروی خون در حین جریان یافتن در رگهای بدن گفته می شوداکثر افراد فکر می کنند فشار خون بالا بیماری نگران‌کننده و مزمنی است که تنها افراد بزرگسال را تحت تأثیر قرار می‌دهد در حالی که حتی کودکان نیز به این بیماری مبتلا می ...