بارداری صحیح بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

دلایل دردهای شکمی در دوران بارداری

دلایل دردهای شکمی در دوران بارداری

دلایل دردهای شکمی در دوران بارداری احساس درد در ناحیه شکم در دوران بارداری یکی از شکایت‌های رایج زنان در در این دوره است احساس درد در ناحیه شکم در دوران بارداری برای هر خانمی اتفاق می‌افتد و معمولا هم باعث نگرانی می‌شود. آیا باید نسبت به این نوع دردها واکنش جدی ...