باردار بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

بارداری در دوران عقد

بارداری در دوران عقد

بارداری در دوران عقد بارداری در دوران عقد اگرچه از نظر شرع و قانون ایرادی ندارد اما ، مجبورید تبعات زیادی را به جان بخرید حتی تصورش هم برای خیلی از دختران و پسران وحشتناک است. این که در دوران عقد، وقتی کم کم آماده می شوید تا خودتان را پیدا کنید ...

مشکل بچه خوره در زنان باردار

مشکل بچه خوره در زنان باردار

مشکل بچه خوره در زنان باردار حاملگی مولار یا پوچ که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است حاملگی مولار یا پوچ که در میان عوام به بچه خوره نیز معروف است، زمانی رخ می دهد که در تخم بارور شده، به دنبال بروز اختلال در لقاح اسپرم و تخمک، ...