اوتیسم ، نشانه های بروز بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علل بروز اُوتیسم و نشانه های آن

علل بروز اُوتیسم و نشانه های آن

 فارسی طب: علل بروز اُوتیسمتا کنون هیچ علت مشخصی برای اُوتیسم کشف نشده است ولی مشخص شده است که عملکرد غیر عادی مغز باعث ایجاد حالات اُوتیسم می شود . اسکن های مغزی در بعضی موارد نشان داده است که مغز کودکان اُوتیسیک از نظر اندازه و ساختار با ...