انواع سونوگرافی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

خطرات و مزایای سونوگرافی های بارداری

خطرات و مزایای سونوگرافی های بارداری

خطرات و مزایای سونوگرافی های بارداری  اولين سونوگرافي، که از سطح شکم انجام می شود، قلب جنین رویت مي شودسونوگرافی بارداری روشی برای تصویر برداری از جنین داخل رحم مادر است که بوسیله امواج فراصوت (Ultrasound) انجام می پذیرد. کاربردهای سونوگرافی شامل تعیین جنسیت فرزند، چک کردن ضربان قلب جنین، اطمینان ...