انواع آنتی اکسیدانی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

قهرمان های آنتی اکسیدانی

قهرمان های آنتی اکسیدانی

قهرمان های آنتی اکسیدانی احتمالاً همیشه شنیده یا خوانده اید که آنتی اکسیدان ها برای بدن ما مفید هستند. اما این آنتی اکسیدان ها چه بوده و در بدن چه می کنند؟ آنتی اکسیدان ها ترکیبات طبیعی هستند که رادیکال های آزاد را به دام می اندازند و به این ترتیب آسیب ...