انواع آناتومی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آناتومی و انواع آناتومی

آناتومی و انواع آناتومی

آناتومی و انواع آناتومیآناتومی توصیف یا تشریح یک ساختار است، از راه جدا کردن تکه‌های مختلفی که بر هم سوار شده و آن ساختار را ساخته‌اند. واژه آناتومی anatomy از ترکیب پیشوند ana به معنای up (به مفهوم بر بالای هم سوار شده و ساخته شده و کالبد) با واژه ...