التهاب لثه در بارداری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

التهاب لثه در دوران بارداری

التهاب لثه در دوران بارداری

التهاب لثه در دوران بارداری در دوران بارداری وضعیت دهان و دندان در زنان با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه استدر دوران بارداری وضعیت دهان و دندان در زنان با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه است. این تغییرات معمولا به صورت التهاب لثه، تومورهای دهان و تورم خفیف تا شدید لثه ...