افسردگی حاملگی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

عامل های اصلی افسردگی بعد از زایمان

عامل های اصلی افسردگی بعد از زایمان

عامل های اصلی افسردگی بعد از زایمان اختلالات خلقی که 3 تا 6 ماه پس از  زایمان رخ میدهد «افسردگی پس از زایمان» نامیده میشوندبارداری و زایمان وقایعی فیزیولوژیک و در اغلب موارد، خوشایند و دوست داشتنی هستند؛ اما گاه با عوارضی همراه می شود که می تواند در صورت بی ...