اعتیاد فرزندتان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

از اعتیاد فرزندتان پیشگیری کنید

از اعتیاد فرزندتان پیشگیری کنید

از اعتیاد فرزندتان پیشگیری كنید والدین مؤثرترین عامل در پیشگیری از اعتیاد فرزندانشان به شمار می آیند نکاتی برای پیشگیری از اعتیاد نوجوانان تحقیقات نشان داده است، نوجوانانی كه با والدینشان درباره خطرهای مواد مخدر گفت و گو می كنند، در مقایسه با آنهایی كه چنین گفت و گویی ندارند، ۳۶ درصد كمتر ...