اضطراب هاي روزانه بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

درمان اضطراب های روزانه

درمان اضطراب های روزانه

درمان اضطراب هاي روزانه بهترين درمان و رفع اندوه و اضطراب ياد خدا از طريق عبادت به ويژه قرآن و نماز استفشاري که زندگي در دنيا بر بشر وارد مي آورد شايد در هيچ عالمي از عوالم هستي نظير نداشته باشد؛ زيرا انسان در دنيا همواره در آزمون شديد بلاء و ...