اضطراب‌های دوران بارداری بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اضطراب‌های شایع دوران بارداری

اضطراب‌های شایع دوران بارداری

اضطراب‌های شایع دوران بارداری در دوران بارداری سعی کنید از قرار گرفتن در شرایطی که استرس‌زاست، خودداری کنید - نکند بچه‌ام سقط شود خونسرد باشید! واقعیت این است که احتمال این اتفاق، بسیار کم است. بیشتر بارداری‌ها به زایمان کودکی سالم ختم خواهد شد و کمتر از 20 درصد از بارداری‌ها ممکن است ...