ارزش مواد گیلاس بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

میوه گیلاس و خواص گیلاس

میوه گیلاس و خواص گیلاس

میوه گیلاس و خواص گیلاس گیلاس میوه ای تابستانی است  آشنایی با میوه گیلاس+ خواص گیلاس گیلاس؛ میوه کوچک تابستانی، بسیار خوشمزه، مفید، آبدار کروی با دمى بلند و یا کوتاه بوده و دارای گوشت لطیف، ترد و شیرین به رنگ‌های مختلف از زرد تا قرمز پر رنگ با هسته‌ای گرد و سفت ...