ارتباط پوکی استخوان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ارتباط پوکی استخوان با یائسگی زودرس

ارتباط پوکی استخوان با یائسگی زودرس

ارتباط پوکی استخوان با یائسگی زودرس در برخی از زنان، یائسگی می تواند خیلی زود رخ دهد رابطه یائسگی زودرس با پوکی استخوان یک درصد از زنان، پیش از سن چهل سالگی یائسه می شوند که به آن یائسگی زودرس می گویند. اگر این مشکل درمان نشود، پایین بودن میزان هورمون استروژن در ...