اختلالات جنسی در مردان بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اختلالات جنسی در مردان الکلی

اختلالات جنسی در مردان الکلی

اختلالات جنسی در مردان الکلی شایعترین اختلال جنسی در مردان وابسته به الکل، اختلال در نعوظ است شایعترین اختلالات جنسی در مردان الکلی مصرف مداوم و مزمن الکل سبب اختلالات جنسی می شود. الکل دارای اثرات سمی بر روی کبد، مغز و سیستم عصبی است. امروزه در جوامع مختلف مصرف الکل بویژه در ...