اثرات درمانی نماز بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آثار خارق العاده پزشکی نماز

آثار خارق العاده پزشکی نماز

آثار خارق العاده پزشکی نماز نماز یک واجب الهی است که خداوند در پنج وعده روزانه مقرر فرموده‌ استاقامه نماز عموماً به عنوان رفتار و وظیفه‌ای دینی عنوان می‌شود اما امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تحقیقات مربوط به سلامت، جنبه‌های علمی تأثیر نماز بر سلامتی کشف شده است. نماز یک واجب ...