ابداع بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان توسط ژاپنی‌ها

ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان توسط ژاپنی‌ها

ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان توسط ژاپنی‌ها صندلی پوشیدنی Archelis به طور خاص برای جراحان طراحی شده است ابداع صندلی پوشیدنی برای جراحان توسط ژاپنی‌هامعمولاً کارمندان بخش IT در هنگام کار به سمت کامپیوتر یا لپ‌تاپ قرار می‌گیرند، تعداد کمی از آن‌ها حاضرند برای اینکه تمام روز در حالت نشسته نباشند، پشت ...