ابتلا بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

اعتیاد تزریقی و ابتلا به بیماری های عفونی

اعتیاد تزریقی و ابتلا به بیماری های عفونی

اعتیاد تزریقی و ابتلا به بیماری های عفونی با تزریق مواد مخدر ابتلا به بیماری‌های عفونی در معتادان افزایش یافته است اعتیاد تزریقی و ابتلا به بیماری های عفونیوقتی صحبت از عفونت‌های معتادان می‌شود، همه به ایدز اشاره می‌کنند و اینکه این بیماری می‌تواند تا چه اندازه خطرناک باشد. اما این بار ...