آکنه چیست بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آکنه چیست؟

آکنه چیست؟

آکنه چیست؟ هنگام بروز آکنه فولیکول های مو در اثر تجمع چربی و سلول پوستی مرده در آن پر می شود  آکنه یا جوش مشکل پوستی بوده و زمانی رخ می دهد که فولیکول های مو در اثر تجمع چربی و سلول پوستی مرده در آن پر می شود. معمولا جوش (آکنه) ...