آموزش حرکات یوگا بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

با این سه حرکت یوگا، التهاب را کاهش دهید

با این سه حرکت یوگا، التهاب را کاهش دهید

فارسی طب: با این سه حرکت یوگا، التهاب را کاهش دهید

حرکت ایستادن روی دست در یوگا

حرکت ایستادن روی دست در یوگا

حرکت ایستادن روی دست در یوگا ایستادن روی دست به حس هماهنگی و افزایش قدرت تعادل کمک می‎کند حرکات یوگاآموزش حرکت ایستادن روی دست (+تصاویر) - حرکت ایستادن روی دست در یوگا (آدو موکها ورکساسانا) Vrksasana به معنی درخت است و حرکت ایستادن روی دست شبیه به همان حالت درخت است.در طول انجام ایستادن ...