آفت دهان دردناک بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

علل، علائم و راههای پیشگیری از آفت دهان

علل، علائم و راههای پیشگیری از آفت دهان

علل، علائم و راههای پیشگیری از آفت دهان آفت‌ دهان‌ در چند نوع بزرگ، کوچک و تبخالی شکل وجود دارد آفت دهان آفت‌ دهان‌ عبارت‌ است‌ از زخمهای‌ دردناکی‌ که‌ در مخاط‌ دهان‌ به‌ وجود می‌آیند. آفت‌ دهان‌ می‌تواند در هر دو جنس‌ رخ‌ دهد، اما در زنان‌ شایع‌تر است‌. آفت های دهانی ...