آرایشگری حرفه ای. فوت و فن زیبایی... بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

آرایشگر حرفه‌ای خود باشید

آرایشگر حرفه‌ای خود باشید

آرايشگر حرفه‌ای خود باشيد آرايشي زيباست كه به چشم نيايد آرايشي زيباست كه به چشم نيايد يا اگر به چشم مي‌آيد بايد آنقدر با اجزا، رنگ و صورت هماهنگ باشد كه باهم يك تركيب زيبا بسازند نه يك تابلوي نقاشي با هزار رنگ و برق. آراستن صورت يكي از ظريف‌ترين كارهاست اما ...