آب پرتقال بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فواید مصرف آب و مایعات چیست؟

فواید مصرف آب و مایعات چیست؟

فارسی طب: فواید مصرف آب و مایعات چیست؟

پیشگیری از سنگ کلیه با آب پرتقال

پیشگیری  از سنگ کلیه با آب پرتقال

پیشگیری از سنگ کلیه با آب پرتقال  آب پرتقال بیشتر از آب دیگر مرکبات از تشکیل مجدد سنگ کلیه جلوگیری می کند، سنگ کلیه بیماری بسیار دردناک و ناراحت کننده و حتی برگشت پذیر است. سنگ کلیه زمانی تشکیل می شود که املاح معدنی و دیگر مواد موجود در ادرار به هم ...