روانشناسی بایگانی - فارسی طب | مجله پزشکی

فرق روانپزشک و روانشناس چیست؟

فرق روانپزشک و روانشناس چیست؟

فرق روانپزشک و روانشناس خیلی دیده شده است که یکسان گرفته می شود. ما سعی می کنیم در این نوشته تفاوت این دو را به اختصار توضیح دهیم :   

نشانه های عشق کارآمد چیست؟

نشانه های عشق کارآمد چیست؟

 فارسی طب: نشانه های عشق كارآمد چیست؟

مناسب ترین زمان ویزیت شدن با روانشناس

مناسب ترین زمان ویزیت شدن با روانشناس

  فارسی طب: مناسب ترین زمان ویزیت شدن با روانشناس

مشکلات روحی و بروز آسیب های مختلف در بدن

مشکلات روحی و بروز آسیب های مختلف در بدن

 فارسی طب: مشکلات روحی و بروز آسیب های مختلف در بدن

چگونه یک زوج خوشبخت شوید

چگونه یک زوج خوشبخت شوید

 فارسی طب: چگونه یک زوج خوشبخت شوید..

راهکارهای درمان اضطراب اجتماعی

راهکارهای درمان اضطراب اجتماعی

راهکارهای درمان اضطراب اجتماعی  اضطراب اجتماعی ممکن است باعث از دست رفتن موقعیتهای اجتماعی فرد گردد اضطراب اجتماعی اضطراب اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می‌شود. اضطراب اجتماعی حداقل بخشی از فعالیتهای روزمره شخص را مختل می‌کند. در واقع اختلال اضطراب اجتماعی بسیار ناتوان کننده‌ ...
صفحه 1 از 41234