پیشگیری از سنگ کلیه با آب پرتقال - فارسی طب | مجله پزشکی

پیشگیری از سنگ کلیه با آب پرتقال

۱۳۹۴/۱۰/۱۷           |           44 بازدید

پیشگیری از سنگ کلیه با آب پرتقال

 

آب پرتقال از سنگ کلیه پیشگیری می کندآب پرتقال بیشتر از آب دیگر مرکبات از تشکیل مجدد سنگ کلیه جلوگیری می کند، سنگ کلیه بیماری بسیار دردناک و ناراحت کننده و حتی برگشت پذیر است.
سنگ کلیه زمانی تشکیل می شود که املاح معدنی و دیگر مواد موجود در ادرار به هم پیوسته و به صورت رسوب درآیند.

پیشگیری از سنگ کلیه با آب پرتقال

تبلیغات