هوای سرد و خشک بیرون ممکن است موجب ایجاد ترک خوردگی در لب‌های شما نشده باشد. در اینگونه موارد احتمال کم شدن هیدراتاسیون بدن به صورت داخلی وجود دارد. اگر زمان بیشتری را زیر نور خورشید می‌گذرانید یا آب کمی می‌نوشید ، بهتر است آب مصرفی خود را افزایش دهید.