پنج شنبه ، ۲ اسفند ۱۳۹۷
خانه / روانشناسی / مفهوم عشق ، آیا تا به حال عاشق شده اید؟

مفهوم عشق ، آیا تا به حال عاشق شده اید؟

مفهوم عشق  چیست ؟  آیا تا به حال عاشق شده اید؟ برخی افراد نسبت به جواب این سوال کاملا مطمئن نیستند . برخی مـی گوینـد کـه الان عاشـق هـستند. برخی دیگر می گویند که فعلا آن را در وجود خود احساس نمی کنند. اما آگاهی از وجود عشق در درون خود، کار بـسیار مـشکلی است. زیرا عشق احساس پیچیده ای می باشد.

در طول قرن های متمادی، شاعران، نویسندگان، هنرمندان و موسیقی دانان همواره سعی کرده اند که در زمینه تخصصی خـود عـشق را تعریف نمایند.

 

مفهوم عشق چیست

 

اظهارات رومانتیک عشق را اینگونه تعریف می کنند:

  • نوعی وابستگی که یـک فـرد نـسبت بـه فـرد دیگـری در خـود احساس می نماید.
  • البته هنوز معنا و مفهوم عشق برای افراد بسیار پیچیده اسـت .

 

در زیـر برخـی جمـلات از عـشق آورده شـده اسـت .خواندن این جملات درباره مفهوم عشق خالی از لطف نیست.

• عشق نه خیره شدن به هم، بلکه با هم خیره شدن به یک جهت است.
• یک واژه ما را از چنگ درد و رنج رها میسازد و آن عشق است.
• عشق را با دل کاری است! نه با فکر.
• عشق من، تو همه منی ! هر گام که بر میدارم! هرنفس که فرو میبرم! …..
• تو عشق منی. با تو به کمال میرسم.

 

دلایل دشوار بودن تعریف عشق :

از دیگر دلایل دشوار بودن تعریف عشق، آن است که بسیاری از مردم عشق را با علاقه به خاطر سکس اشتباه میگیرند. عشق باعث می شود که در انسان احساس پرانرژی بودن، با مفهوم بودن و ثبات عاطفی ایجاد شود. اما علاقه به خاطر سکس باعث مـی شـود. کـه در انسان احساس اضطراب، حسادت به فرد و مالکیت ایجاد شود. علاقه به خاطر سکس، بـه خـاطر جـذابیتهای سکـسی فـرد ایجـاد می شود. هنگامی که برای اولین بار کسی را می بینید و جذب او می شوید، نـوعی احـساس وابـستگی و تعلـق نـسبت بـه وی در شـما ایجاد میشود که ممکن است آنرا عشق بنامید، و بگویید که عاشق وی شده اید. اما در واقع چیزی که شـما داریـد حـس مـی کنیـد،مجذوب شدن یا علاقه به خاطر سکس است.

اگر شما بخواهید که با معشوقه خود، صرفا سکس داشته باشید.  آنگاه چگونه اطمینان می یابید که عاشق او شـده ایـد؟ بیـشتر مواقـع، گذر زمان پاسخ این سوال را به تصویر می کشد. چنانچه چندین ماه از موضوع بگذرد و شما همچنان نسبت به فرد احـساس عـشق و علاقه داشته باشید، شاید بتوان با اطمینان بیشتری گفت که احساس شما واقعی بوده است.

 

هر چه ارتباط شما بـا او افـزایش مـییابـد، ممکن است تعلق شدیدتری را حس نموده و نیاز داشته باشـید کـه ارتبـاط شـما محکمتـر و پایـدارتر گـردد . در ایـن شـرایط عـشق پررنگتر جلوه میکند.

عشق،جدا از هویت معشوقه، نوعی احساس تازه در فرد عاشق ایجاد می نماید. گاهی شما عاشق دوستی می شـوید کـه ممکـن اسـت سالها او را بشناسید. گاهی هم عاشق یک غریبه میشوید که اولین بار وی را در یک میهمانی دیده اید. مفهـوم عـشق در هـردو ایـن شرایط، . مشابه است.

نظریه پرداز در زمینه عشق، معتقد است که عشق توازن بین سـه عنـصر اصـلی مـی باشـد:

تعهـد، علاقـه و شـدت احساس.

 

ریچارد اشتنبرگ درباره مفهوم عشق می گوید:

چنانچه هریک از این عناصروجود نداشته باشند، نوع عشق ایجاد شده متفاوت خواهد بود.

از آنجا که عشق انواع مختلفی دارد و هر فردی عشق را به گونه ای متفاوت تعریف مینماید. بهتر اسـت نـوع عـشقی کـه نـسبت بـه طرفتان دارید را برایش تشریح نمایید . ا

همچنین ببینید

مدیریت استرس

مدیریت استرس | راه های مدیریت استرس چیست؟

راه های مدیریت استرس چیست؟ چالش در محل کار , عدم موفقیت تحصیلی , شیوه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *